Ugrás a “Személyiség és vezetés” honlapra –>

Minden ember egyedi és egyszeri személyiségmintázattal rendelkezik, ami élete során alakul, fejlődik. Döntéseinkben egész személyiségünkkel veszünk részt, ezért tudatosítanunk kell felelősségünket saját személyiségünk minőségéért.

Személyiségünk tulajdonságai viselkedésünkben, reakcióinkban nyilvánulnak meg, de egyben a személyiség tulajdonságai a cselekvés során alakulnak is. Tudnunk kell, hogy egy cselekedet, megnyilvánulás mögött ezernyi tudatos és tudattalan motiváció áll, amelyek éppoly fontosak, mint a külsődleges folyamatok.
Two business colleagues sitting by a screen at a desk in their office.
A tett mögött szándék, a döntés mögött értékítélet ismerete is nélkülözhetetlen. A viselkedést komplexitásában kell megértenünk, át kell látnunk a személyiség gondolkodását, motivációit, erkölcsi fejlettségét, érzelmi, lelki folyamatait.

A vezető nem lesz sikeres, ha nem ismeri jól saját személyiségét, tulajdonságait reakcióit.

A személyiséget elsősorban társadalmi tényezők határozzák meg. Az emberi tevékenység kölcsönviszonyban áll a társadalmi viszonyokkal és az értékrendszerrel.

Az objektív értékek a személyiség sajátjává válva, kifejlesztik a nekik megfelelő emberi képességeket.
Az emberi személyiség kettős meghatározottságú, a társadalmi tényezők mellett természeti (biológiai) tényezők is determinálják.

A személyiség jellemével, világnézetével, erkölcsével  társadalmi értékrendszer része, vagyis annak értékhordozója.

A különböző személyiségtípusok és jellemzői megismerése segítik az önismeretet.

A vállalat sikeres működéséhez az ott dolgozóknak koordinálniuk kell a törekvéseiket, ezt a feladat a vezetési folyamat során valósul meg, a döntéshozatalra jogosult vezető irányításával.

Ehhez a tevékenységhez analitikus és kreatív gondolkodás, önismeret szükséges.

A “Személyiség és vezetés honlapon” a személyiség és a vezetés összefüggéseivel ismerkedhet meg a tisztelt látogató az alábbi témakörökben.

 

Személyiség és vezetés